Công ty Cổ phần
P-Techno Việt Nam

Tên công ty Công ty TNHH Iry People
Địa chỉ Yoshiko Kurashiki, Okayama 701-0115 138-4
TEL / FAX 086-463-6200 / 086-463-1310
Đại diện Giám đốc đại diện Masahiro Kobayashi
Vốn 15 triệu yên
Thành lập Tháng 3 năm 2006
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 33-300120

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 28 ngõ 19 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội.
Email: demo@gmail.com
Website: www.webdesign.com

Giờ làm việc: 8:00-17:30 hàng ngày. Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ.

Biểu mẫu liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn